Byte av garageport

Måndagen den 28 augusti kommer vi att byta ut den stora garageporten till Torgaraget på Bångvägen 18. Mellan 07:00-17:00 kommer garaget vara avstängt för in- och utfart p.g.a. rivnings- och svetsarbeten. Arbetena slutförs under tisdagen den 29 augusti. Förvara inga lösa värdesaker i garaget under tiden 28-29 augusti.