Nya hyror lägenheter 2024

Efter förhandling med hyresgästföreningen har vi slutit en överenskommelse om nya hyror inom vårt fastighetsbestånd.

Från den 1 juli 2024 höjs lägenhetshyrorna med 5,7%.

Kostnadsutvecklingen i samhället med kraftig inflation gör att tjänster kopplat till boendet blir allt dyrare. Taxeökningar för VA och sophämtning har ökat kraftigt och vi har ett ränteläge som är ogynnsamt. Detta ger oss högre kostnader och hyran behöver då utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att klara löpande drift och underhåll. 

Vi arbetar som vanligt för att hålla fastigheterna i gott skick och erbjuda en bra service åt våra hyresgäster.