Fönsterbyte Storgatan 45A-C

I sammarbete med Fönsterteknik i Lycksele AB byter vi nu samtliga äldre fönster inom fastigheten Dickson 20 med adress Storgatan 45A-C. Fönsterbytet påbörjas preliminärt under oktober månad och vi satsar på att bli klara till årskiftet 2024/25. Nya fönster uppfyller dagens höga krav på både energieffektivitet och bullerreduktion. I samband …

Nya hyror lägenheter 2024

Efter förhandling med hyresgästföreningen har vi slutit en överenskommelse om nya hyror inom vårt fastighetsbestånd. Från den 1 juli 2024 höjs lägenhetshyrorna med 5,7%. Kostnadsutvecklingen i samhället med kraftig inflation gör att tjänster kopplat till boendet blir allt dyrare. Taxeökningar för VA och sophämtning har ökat kraftigt och vi har …

Byte av låssystem

I samarbete med Norrskydd AB har vi upphandlat utbyte av låssystem i samtliga av våra fastigheter. Det nya låssystemet av fabrikat Iloq …

Fönsterbyte Bångvägen 27A-D

I sammarbete med Fönsterteknik i Lycksele AB byter vi nu samtliga fönster inom fastigheten Ekorren 3 med adress Bångvägen 27A-C. Fönsterbytet är …

Godisgiganten etablerar sig i Lycksele

Godisgiganten som har butik i Umeå etablerar sig efter årsskiftet i Apotek Hjärtats gamla lokal på Storgatan 41 i hörnet Storgatan/Järnvägsgatan. Snart …

Insamling av matavfall

Här följer viktig information om Snart ska vi sortera ut matavfallet, separat från restavfallet. Innan den första snön faller kommer det att …

Inflyttat och klart!

Nu är de två nyproducerade lägenheterna på Finnbacksgatan 5B slutbesiktade och inflyttning pågår. Vi vill tacka alla inblandade i projektet, lägenheterna blev …

Arbetet fortsätter

Arbetet med att färdigställa två lägenheter och stamrenovera fyra badrum på Finnbacksgatan 5B fortsätter med full styrka efter att ha drabbats av …