Byte av garageport

Måndagen den 28 augusti kommer vi att byta ut den stora garageporten till Torgaraget på Bångvägen 18. Mellan 07:00-17:00 kommer garaget vara avstängt för in- och utfart p.g.a. rivnings- och svetsarbeten. Arbetena slutförs under tisdagen den 29 augusti. Förvara inga lösa värdesaker i garaget under tiden 28-29 augusti.

Info sophantering

Vi har nyligen grävt ner Molok sopbehållare för att få en bättre miljö kring några av våra fastigheter. Berörda adresser är: Finnbacksgatan 5A-B, 7A-B och Bångvägen 16A-B, boende på dessa adresser skall slänga sina hushållssopor i den nya Molok sopbehållaren som står i hörnet vid parkeringen till höger om uppgång Finnbacksgatan 7A. …

Semestertider

Nu har kontoret semesterstängt t.o.m. den 25 juli. Vi svarar som vanligt på telefon 0950-10650 eller 070-5177338 under hela semestern. Ni kan också nå oss per epost info@ohlssonsfastigheter.se Trevlig sommar Ohlssons Fastigheter

Umlax AB flyttar in

Ohlssons Fasigheter i Lycksele och Umlax AB har tecknat avtal om kontorslokaler på Storgatan 28, Lycksele. Vi kommer att iordningställa moderna lokaler …

Nya hyror från och med 1 juli 2016

Ohlssons Fastigheter i Lycksele och Hyresgästföreningen i Umeå har i dagarna enats om nya hyror för 2016 enligt följande: Fr.o.m. den 1 …

Ny frisör i stan

Ohlssons Fastigheter hälsar en nygammal hyresgäst Jeanette Karlsson välkommen till sin nya lokal på Järnvägsgatan 28 (före detta Tiara). Jeanette Karlsson var tidigare delägare …

Previa flyttar in

Ohlssons Fastigheter i Lycksele har tecknat nytt hyresavtal med Previa AB. Previa AB kommer att flytta in i nyrenoverade och anpassade lokaler på …

Ägarbyte Lycksele

Från den 1 januari 2016 övergår ägandet av fastigheterna i Lycksele som ägts och förvaltats av Ohlssons Fastigheter i Lycksele till Ohlssons …

Ny medarbetare

Vi har rekryterat Susanne Marklund som ny administratör på vårt kontor i Lycksele. Susanne har tidigare bl.a. arbetat på AC EL och Länstrafiken och börjar sin …