Vår historia

Hilding Ohlsson
Hilding Ohlsson

Hilding Ohlsson (1906 – 1996), en välkänd profil i Lycksele och i det norrländska näringslivet under 1940-, 50- och 60-talen, har gett oss vårt namn.

Hilding Ohlsson, lastbilschaufför, bilhandlare, bilkungen i Lappstockholm (landets då biltätaste stad), största private arbetsgivaren i staden, rallyförare i Monte Carlo med segervittring, sponsor för Lycksele IF fram till allsvenskt kval 1956, storbyggmästare, riddare av Vasaorden, initiativtagare till flygfältet i Hemavan, hedersmedborgare i Lycksele, mm. mm.
Han byggde stora delar av centrala Lycksele och investerade betydande belopp på orten.

Hans söner Nils Bertil Stenvall (1936 – ) och Hans Erik Ohlsson (1944 – 1998) fortsatte med bygginvesteringar under åren 1975 till 1981, då företaget avsåg att sanera stora delar av Lycksele centrum. Under dessa år uppförde man ca 10 000 kvm centralt placerad lokal- och bostadsyta. En investering som i dagens penningvärde skulle motsvara ca 300 Mkr. Företagets största planerade projekt, saneringen av kvarteret Köpmannen, stoppades däremot. Enbart detta projekt var planerat att omfatta ca 10 000 kvm byggnadsyta. Hela kvarteret övertogs av kommunen på 90-talet. Efter 1981 har företaget huvudsakligen förvaltat sitt fastighetsinnehav och gjort nödvändiga hyresgästanpassningar och renoveringar av lägenhetsbeståndet.

Under 1997 övertogs hela fastighetsbeståndet av Nils Bertil Stenvall, som med sonen Erik Stenvall drev företaget vidare under firma Ohlssons fastigheter i Lycksele.

Firman ombildades 2015-12-31, då bolaget Ohlssons Fastigheter i Norr AB övertog samtliga fastigheter i Lycksele.

För närvarande sköts förvaltningen av sonen Erik, en kontorsanställd och en ansvarig för hyresgästservice.