Bostadsanpassning

En person som på grund av funktionshinder behöver anpassa sin bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag för detta.

Bidraget regleras av Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Lagen säger att det är kommunen som svarar för att lämna bidrag till anpassningar av bostäder så personer med funktionshinder ges möljligthet till ett självständigt liv i eget boende.

Exempel på hur man kan anpassa bostaden:

 • Inomhus
  • Breddning av dörrar
  • Bortmontering av trösklar
  • Iordningställande av duschplats
  • Specialanpassning av köksskåp
  • Montering av lyftanordningar
 • Utomhus
  • Montering av ramper
  • Montering av lyftanordningar
  • Räcken och ledstänger
  • Hårdgörning av gångväg

För mer information om vad du har rätt till för bostadsanpassningsbidrag vänder du dig till Lycksele kommuns växel 0950-16600 och ber att få tala med en biståndshandläggare inom socialtjänsten.

Du kan också besöka Lycksele kommuns hemsida där du kan finna mer information här.