Avfalls- och sophantering

Varje person slänger i snitt ca 500 kg hushållssopor per år som på ett eller annat sätt måste tas om hand.

För att underlätta sophanteringen och förbättra utemiljön har vi grävt ner Molok sopbehållare utanför några av våra fastigheter, nedan följer information om var man skall slänga sina hushållssopor:

Boende på adresserna:
Finnbacksgatan 7A-B, 5A-B
Bångvägen 16A-B
slänger sina hushållssopor i Molokbehållaren i korsningen Finnbackgatan/Parkgatan

Finnbacksgatan/Parkgatan

Boende på adresserna:
Bångvägen 27A-D
Bångvägen 30A-C
slänger sina hushållssopor i Molokbehållaren på Lilltjärnsvägen(snett mitt emot entrén till Götas Café)

Lilltjärnsvägen

Boende på adresserna:
Storgatan 45A-C
Skolgatan 28A-B
Storgatan 43
Järnvägsgatan 28
slänger sina hushållssopor i Molokbehållaren på Storgatan/Parkgatan

Parkgatan/Storgatan

Boende på adresserna:
Storgatan 44
Borgaregatan 19
Storgatan 42D-E
Slänger sina hushållssopor i de gröna sopkärlen som står uppställda utanför Borgaregatan 19.

Boende på adresserna:
Borgaregatan 7(Grönt sopkärl utanför entrén)
Storgatan 40(gröns sopkärl utanför entrén)
Bångvägen 3-5(grönt sopkärl utanför garaget)

Inom vissa fastigheter har vi kärl för:

  • Tidningar (blå)
  • Papp/kartong (blå)

Av utrymmesbrist finns inte returkärl för tidningar resp. papp/kartong på samtliga våra adresser.

För följande avfall hänvisar vi till någon av kommunens Återvinningsstationer:

  • Papper/tidningar
  • Kartong
  • Glas (färgat & ofärgat)
  • Metallförpackningar
  • Hård- och mjukplastförpackningar
  • Batterier

Du hittar din närmaste Återvinningsstation nedanför Polishuset bredvid ICA på Hamngatan.

Mer info om kommunens Återvinningsstationer hittar du här: Lyckseles Återvinningsstationer

På kommunens Återvinningscentral finns det möjlighet att slänga sorterat grovavfall.

Mer information hittar ni här: Lycksele Återvinningscentral