Avfalls- och sophantering

Varje person slänger i snitt ca 500 kg hushållsavfall per år som på ett eller annat sätt måste tas om hand.

Det är respektive hyresgäst som ansvarar för att sortera sitt avfall.

Fastighetsägaren ansvarar för att möjliggöra sortering av mat- och restavfall och att kommunen kan hämta det utsorterade avfallet.

För att underlätta avfallshanteringen och förbättra utemiljön har vi grävt ner Molok avfallsbehållare utanför några av våra fastigheter. Nedan följer information om hur ni som hyresgäst skall källsortera ert hushållsavfall:


För boende på adresserna:

 • Finnbacksgatan 5A-B
 • Finnbacksgatan 7A-C
 • Bångvägen 16A-B

Ni källsorterar erat hushållsavfall vid Molokbehållarna vid korsningen Finnbacksgatan/Parkgatan.

 • Matavfall samlas i papperspåsar som läggs i det mindre Molokkärlet
 • Restavfall samlas i påser som läggs i det större Molokkärlet
 • Kartong och papper läggs i de blå returkärlen

Övriga fraktioner skall källsorteras på någon av kommunens Återvinningsstationer (ÅVS), närmaste finns på Tunnelgatan på andra sidan järnvägen.


För boende på adresserna:

 • Bångvägen 27A-D
 • Bångvägen 30A-C

Ni källsorterar erat hushållsavfall vid Molokbehållarna kortsidan av Bångvägen 27D(Lilltjärnsvägen).

 • Matavfall samlas i papperspåsar som läggs i det mindre Molokkärlet
 • Restavfall samlas i påser som läggs i det större Molokkärlet
 • Kartong och papper läggs i de blå returkärlen
Bångvägen 27D(Lilltjärnsvägen)

För boende på adresserna:

 • Storgatan 45A-C
 • Skolgatan 28A-B
 • Storgatan 43
 • Järnvägsgatan 28
 • Storgatan 40

Ni källsorterar erat hushållsavfall vid Molokbehållarna vid korsningen Storgatan/Parkgatan.

 • Matavfall samlas i papperspåsar och läggs i det mindre Molokkärlet
 • Restavfall samlas i påsar som läggs i det större Molokkärlet
Parkgatan/Storgatan

För boende på adresserna:

 • Borgaregatan 19
 • Storgatan 42D-E
 • Storgatan 44

Ni källsorterar erat hushållsavfall vid avfallskärlen som står uppställda utanför Borgaregatan 19.

 • Matavfall samlas i papperspåsar som läggs i de bruna sopkärlen
 • Restavfall samlas i påsar som läggs i de gröna sopkärlen
 • Kartong och papper läggs i de blå returkärlen
Borgaregatan 19

För boende på adresserna:

 • Borgaregatan 7

Ni källsorterar erat hushållsavfall vid avfallskärlen som står uppställda på den stora parkeringen nedanför fastigheten.

 • Matavfall samlas i papperspåsar som läggs i de bruna sopkärlen
 • Restavfall samlas i påsar som läggs i de gröna sopkärlen
 • Kartong och papper läggs i de blå returkärlen

För boende på adresserna:

 • Bångvägen 3-5

Ni källsorterar erat hushållsavfall vid avfallskärlen som står uppställda på den stora parkeringen nedanför fastigheten.

 • Matavfall samlas i papperspåsar som läggs i de bruna sopkärlen
 • Restavfall samlas i påsar som läggs i de gröna sopkärlen

Av utrymmesbrist finns inte returkärl för tidningar resp. papp/kartong på samtliga våra adresser.

För följande avfall hänvisar vi till någon av kommunens Återvinningsstationer (ÅVS):

 • Papper/tidningar
 • Kartong
 • Glas (färgat & ofärgat)
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Batterier

Mer info om kommunens Återvinningsstationer hittar du här: Lyckseles Återvinningsstationer

På kommunens Återvinningscentral finns det möjlighet att slänga sorterat grovavfall.

Mer information hittar ni här: Lycksele Återvinningscentral