Byte till Bredbandsbolaget

Alla våra fastigheter som är anslutna till Kabel-TV byter leverantör under april 2015

Har du idag tjänster för tv, bredband & bredbandstelefoni hos Tele2 kommer du att flyttas över till Bredbandsbolaget.

Inom några veckor kommer alla kunder anslutna till Tele2 att få ett brev från Bredbandsbolaget med mer information om vad det innebär för just dig.

Vid frågor eller mer information gå in på: www.bredbandsbolaget.se eller ring 0770-777 000