Fönsterbyte Storgatan 45A-C

I sammarbete med Fönsterteknik i Lycksele AB byter vi nu samtliga äldre fönster inom fastigheten Dickson 20 med adress Storgatan 45A-C. Fönsterbytet påbörjas preliminärt under oktober månad och vi satsar på att bli klara till årskiftet 2024/25.

Nya fönster uppfyller dagens höga krav på både energieffektivitet och bullerreduktion.

I samband med bytet har vi träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning efter att samtliga fönster är bytta.