Info sophantering

Vi har nyligen grävt ner Molok sopbehållare för att få en bättre miljö kring några av våra fastigheter. Berörda adresser är:

Finnbacksgatan 5A-B, 7A-B och Bångvägen 16A-B, boende på dessa adresser skall slänga sina hushållssopor i den nya Molok sopbehållaren som står i hörnet vid parkeringen till höger om uppgång Finnbacksgatan 7A.

2016-09-14-16-10-37

Storgatan 43, 45A-B och Skolgatan 28A-B, boende på dessa adresser skall slänga sina hushållssopor i den nya Molok sopbehållaren som står längs Parkgatan i hörnet vid Storgatan 45A.

2016-09-30-06-51-54

Bångvägen 27A-D och 30A-C, boende på dessa adresser skall slänga sina hushållssopor i den nya Molok sopbehållaren som står längs Lilltjärnsvägen(mitt emot Götas Kafé).

2016-09-30-08-55-29