Bostadsanpassning

En person som på grund av funktionshinder behöver anpassa sin bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag för detta.

Bidraget regleras av Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Lagen säger att det är kommunen som svarar för att lämna bidrag till anpassningar av bostäder så personer med funktionshinder ges möljligthet till ett självständigt liv i eget boende.

Exempel på hur man kan anpassa bostaden:

  • Inomhus
    • Breddning av dörrar
    • Bortmontering av trösklar
    • Iordningställande av duschplats
    • Specialanpassning av köksskåp
    • Montering av lyftanordningar
  • Utomhus
    • Montering av ramper
    • Montering av lyftanordningar
    • Räcken och ledstänger
    • Hårdgörning av gångväg

För mer information om vad du har rätt till för bostadsanpassningsbidrag vänder du dig till Lycksele kommuns växel 0950-16600 och ber att få tala med en biståndshandläggare inom socialtjänsten.

Du kan också besöka Lycksele kommuns hemsida där du kan finna mer information här.