Våra fastigheter Lycksele

Vi förvaltar med lång tradition flera centralt belägna fastigheter i Lycksele.

Våra fastigheter i Lycksele Centrum
Våra fastigheter i Lycksele Centrum

 

Nedan hittar du en kortare beskrivning av våra fastigheter.

FastighetAdressBeskrivning
Granen 8Storgatan 40Äldre träfastighet i 2,5 plan. Totalrenoverad i mitten av 80-talet. Inom fastigheten finns parkeringsplatser med motorvärmare. Centralt läge med närhet till allt. Avstånd till torget ca 50 m.
Radonmätning utförd 2008 utan anmärkning.
Apotekaren 1Storgatan 43Fyravånings tegelfastighet uppförd på 60-talet. Parkeringsplatser med motorvärmare finns i grannfastighet. Centralt läge med närhet till allt. Avstånd till torget ca 100 m.
Radonmätning utförd 2008 utan anmärkning.
Apotekaren 2Skolgatan 28 BFyravånings tegelfastighet uppförd 1979. Parkeringsplatser med motorvärmare finns i grannfastighet. Centralt läge med närhet till allt. Avstånd till torget ca 100 m.
Radonmätning utförd 2008 utan anmärkning.
Apotekaren 3Skolgatan 28 A, Järnvägsgatan 28Fyravånings tegelfastighet uppförd på 60-talet. Parkeringsplatser med motorvärmaruttag finns i grannfastighet. Centralt läge med närhet till allt. Stor park och lekplats i direkt anslutning till fastigheten. Avstånd till torget ca 100m.
Radonmätning utför
Skräddaren 3Storgatan 42 D-EFyravånings tegelfastighet uppförd på 60-talet. I fastighetens bottenplan lågtidigare ett för Lycksele klassiskt cafe och bageri, Café Kronan. Fastigheten kallas även för "Kopparhuset" av många äldre lyckselebor. Parkeringsplatser med motorvärmaruttag fin
Skräddaren 4Storgatan 44Fyravånings tegelfastighet uppförd 1979. Parkeringsplatser med motorvärmare finns i grannfastighet. Centralt läge med närhet till allt. Avstånd till torget ca 75 m.
Radonmätning utförd 2008 utan anmärkning.
Dickson 20Storgatan 45 A-CPutsat stenhus i 2,5 våningar. I folkmun kallat "Paradhuset" eftersom här fanns en gång Lyckseles första varuhus "Parad". Populär fastighet med ett par "paradlägenheter" i etage. Centralt läge med Försäkringskassan i bottenplan. Gott om parkeringsplatser
Tor 4Finnbacksgatan 5 A-B, 7 A-C,
Bångvägen 16 A-B
Två separata trevånings tegelbyggnader uppförda på 50-talet. Innergård med lekplats och trivselytor. Garage under innergården med plats för över 30 st bilar. Parkeringsplatser med motorvärmare, varav 16 med skärmtak i direkt anslutning till fastigheten. L
Skräddaren 2Borgaregatan 19Trevånings tegelfastighet uppförd 1979. Parkeringsplatser med motorvärmare finns i grannfastighet. Centralt läge med närhet till allt. Avstånd till torget ca 100 m. Radonmätning utförd 2008 utan anmärkning.
Kuriren 6Bångvägen 3-5Tegelbyggnad i 2,5 plan, uppförd på 50-talet. I fastigheten fanns en gång Lyckseles första Systembolag och en av stadens första matserveringar, Lappmarksbaren. Parkeringsplatser med motorvärmare. Avstånd till torget ca 500 m.
Radonmätning utförd 2008 utan
Ekorren 3Bångvägen 27 A-DPutsat stenhus i tre våningar uppfört på 50-talet. Lugnt och centralt område med stora grönytor. Omtyckt fastighet med närhet till naturen. Parkeringsplatser med motorvärmare. Avstånd till torget ca 600 m. Fastigheten byggdes en gång för att tillgodose be
Björnen 7Bångvägen 30 A-CTvå tegelbyggnader i 2,5 plan uppförda på 50-talet. Ursprungligen bestod fastigheten enbart av uppgång 30A som var ett trähus. Detta trähus försågs i samband med bygget av 30B och 30C med en tegelfasad. Det låg tidigare en läkarmottagning i huskropp 30B.
Borgaren 3Borgaregatan 7Äldre renoverad tvåvånings träfastighet ingående i bevarandeprogrammet. I denna fastighet fanns under många är Öhmans herrekipering. Trivsamma äldre lägenheter med gammaldags charm. Parkeringsplatser med motorvärmare finns inom fastigheten. Mycket central
Borgaren 10Storgatan 28Tegelfastighet i tre plan uppförd 1976. Fastigheten är en renodlad affärs- ochkontorsfastighet. Fastigheten har hiss och är ansluten till Internet via bredband/fiber. Absolut centrumläge längs stadens gågata. Inom fastigheten finns besökparkering och i kä