Byte av låssystem

I samarbete med Norrskydd AB har vi upphandlat utbyte av låssystem i samtliga av våra fastigheter. Det nya låssystemet av fabrikat Iloq kommer att underlätta och minska kostnaderna för hyresgästerna kring borttappade nycklar m.m. Även säkerheten för hyresgästen ökar då det blir enklare att spärra nycklar som kommit bort.

I samband med bytet av låssystem har vi träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning efter att samtliga lås i en fastighet är bytta.