Hem

Välkommen till Ohlssons Fastigheter

Ohlssons Fastigheter erbjuder uthyrning av lägenheter, lokaler för kontor och handel, förråd, garage och parkeringar i Lycksele, Västerbotten. Vi är ett familjeföretag med halvsekellång tradition och familjekänsla.

Vi förvaltar ett fastighetsbestånd med en totalyta på drygt 25.000 kvm. Den uthyrningsbara lägenhetsytan är ungefär 15.000 kvm fördelad på 218 lägenheter.

Uthyrningsbar kontorsyta är ca 4.200 kvm och butiksyta ca 4.300 kvm. Vidare finns två större parkeringsgarage för ett 70-tal bilar, motorvärmarplatser med skärmtak, parkeringsplatser med motorvärmare samt lagerytor på drygt 2.000 kvm.

Samtliga fastigheter ligger i centrala Lycksele.

Vi upphandlar alla fastighetstjänster från ortens företagare där detta är möjligt och sysslar ej med egen byggverksamhet.

Vi erbjuder våra bostadshyresgäster ett bra boende i centrala lägen och med god service.

Alla lägenheter har Kabel-TV med stort kanalutbud via separat avtal.

I samarbete med Bredbandsbolaget erbjuds samtliga bostadshyresgäster Internet via fiber och kabelnätet via separat avtal.

Vi har ett gott samarbete med Hyresgästföreningen och är lyhörda för de önskemål och synpunkter som hyresgästerna framför.

Lokalhyresgästerna erbjuder vi anpassade lokaler till rimliga hyror.

För samtliga hyresgäster gäller, att vi erbjuder snabb service, flexibilitet, personlig kontakt och konkurrenskraftiga hyror.