Fönsterbyte Bångvägen 27A-D

I sammarbete med Fönsterteknik i Lycksele AB byter vi nu samtliga fönster inom fastigheten Ekorren 3 med adress Bångvägen 27A-C. Fönsterbytet är påbörjat och skall vara färdigställt under första kvartalet 2024.

Nya fönster är av fabrikat Elitfönster och uppfyller dagens höga krav på både energieffektivitet och bullerreduktion.

I samband med bytet har vi träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning efter att samtliga fönster är bytta.