Conona-pandemin (covid-19)

Information om kontoret
Med anledning av den rådande Corona/Covid-19-pandemin har vi beslutat att hålla vårt kontor stängt för besökande tills vidare.
Ni når oss som vanligt via telefon och mejl under normal kontorstid och på vårt journummer vid brådskande akuta ärenden. Skulle särskilda behov finnas för att träffa oss kan du ringa och boka tid för besök.
Viktigt att ni informerar oss om ni har hosta, snuva, feber, halsont eller lukt-/smakbortfall innan besöket. Personer med symptom kommer inte få tillträde till vårt kontor.

Allmänna råd till boende och besökare (Länk till PDF)
Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för
att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående
rekommendationer:
— Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma
utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att
du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar
— Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att
förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar
— Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga
— Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med
felanmälningar som inte är akuta
— Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så
att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller
gå till apoteket
Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen, tel 1777.

Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra
det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser
som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller
genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.