Ägarbyte Lycksele

Från den 1 januari 2016 övergår ägandet av fastigheterna i Lycksele som ägts och förvaltats av Ohlssons Fastigheter i Lycksele till Ohlssons Fastigheter i Norr AB.

Ni som är hyresgäst hos oss kommer inte att märka av någon skillnad förutom att hyrorna från januari och framöver skall betalas in till följande nya Bankgiro 5057-9036.