Currently browsing author

Niklas Hedborg

Ägarbyte Lycksele

Från den 1 januari 2016 övergår ägandet av fastigheterna i Lycksele som ägts och förvaltats av Ohlssons Fastigheter i Lycksele till Ohlssons …

Ny medarbetare

Vi har rekryterat Susanne Marklund som ny administratör på vårt kontor i Lycksele. Susanne har tidigare bl.a. arbetat på AC EL och Länstrafiken och börjar sin …

Nya lägenhetsdörrar

Ohlssons Fastigheter i samarbete med BT-Bygg AB byter under hösten/vintern ut samtliga äldre lägenhetsdörrar för att öka komforten och säkerheten för våra hyresgäster. …

Brand på Bångvägen 5

Natten mellan den 28:e och 29:e mars uppstod en mindre brand i en källarlokal i vår fastighet på Bångvägen 5. Räddningstjänsten var …

Byte till Bredbandsbolaget

Alla våra fastigheter som är anslutna till Kabel-TV byter leverantör under april 2015 Har du idag tjänster för tv, bredband & bredbandstelefoni …